γιωργος οικονομου

official site

Cosmic Ears Monitors

Με ιδιαίτερη χαρά παρέλαβα τα νέα μου ακουστικά monitor από την Cosmic Ears,  με την οποία έχει ξεκινήσει συνεργασία σε επίπεδο endorsement.
My new In Ear monitors are here! I am very glad about this. Thanks for the endorsement.
It is an honor and I am proud to be a member of Cosmic Ears family. www.cosmicears.com.